Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Plasterguide

Οδηγοί σοβά από γαλβανισμένο ατσάλι για πάχος σοβά 10mm.

Βέργες μήκους 3m.