Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Κυκλικοί αποστάτες

Κυκλικοί αποστάτες.

Υλικό: Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE)

DS10-01: H=10mm (i)

DS15-01: H=15mm (ii)

DS20-01: H=20mm (iii)

DS25-01: H=25mm (iv)

DS30-01: H=30mm (v)

DS40-01: H=40mm (vi)

DS50-01: H=50mm (vii)

DS10-01: H=10mm – σακούλες 1000 τμχ

DS15-01: H=15mm – σακούλες 1000 τμχ

DS20-01: H=20mm – σακούλες 1000 τμχ

DS25-01: H=25mm – σακούλες 1000 τμχ

DS30-01: H=30mm – σακούλες 500 τμχ

DS40-01: H=40mm – σακούλες 500 τμχ

DS50-01: H=50mm – σακούλες 250 τμχ

Τεχνικό Φυλλάδιο Κυκλικοί αποστάτες