Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Κώνοι σήμανσης

Κώνοι σήμανσης HDPE. Κατάλληλοι για την προσωρινή ανακατεύθυνση της κυκλοφορίας με ασφάλεια. Εγγύηση των ανακλαστικών λωρίδων για 3 χρόνια.

Κώνος ύψους 33cm

Κώνος ύψους 53cm

Τεχνικό Φυλλάδιο Κώνοι Σήμανσης