Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Γωνιόκρανα σοβά πλαστικά-pvc

ΠΛΑΤΟΣ

33×33 mm

40×40 mm (Για σοβά 4-6 mm)

40×40 mm (Για σοβά 10-14 mm)