Ειδικός διαλύτης καθαρισμού – ενεργοποιητής

Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση των ελασμάτων από ίνες άνθρακα S&P CFK Lamellas