Ειδικά τεμάχια σε μορφή κτένας 11cm που προστατεύουν τα γείσα της σκεπής από πιθανή είσοδο πουλιών και μεγάλων εντόμων, χωρίς να παρεμποδίζουν τον αερισμό.