Ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα, εμπλουτισμένο με αναστολείς διάβρωσης

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-3 για κονιάματα κατηγορίας R3

Υψηλή ανάπτυξη θλιπτικής αντοχής:

7 ημέρες: >35,7 ΜPa

28 ημέρες: >47 MPa

Εμπλουτισμένο με αναστολείς διάβρωσης στη χημική του σύνθεση

Υψηλή αντίσταση σε θειικά

Εφαρμογές: Επισκευή κάθετων επιφανειών και οροφών για την αποκατάσταση της επικάλυψης οπλισμού, γενικές επισκευές διατομών σκυροδέματος, πλήρωση κενών βάθους μεγαλύτερου των 15 mm, αποκαταστάσεις “φωλιών” σκυροδέματος,