Ενός συστατικού, επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές κονίαμα για την αντιδιαβρωτική προστασία αποκαλυμμένου οπλισμού

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-7

Υψηλή πρόσφυση σε επιφάνειες από σκυρόδεμα και χάλυβα

Υψηλές αλκαλικές ιδιότητες

Υψηλή αντοχή στο νερό και στα επιβλαβή αέρια της ατμόσφαιρας

Μη τοξικό-δεν περιέχει χρώμιο