Ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη. Η ασφαλτική της μάζα είναι τροποποιημένη με ελαστομερή (SBS/ Στυρένιο – Βουταδιένιο – Στυρένιο) πολυμερή.

Οπλισμός: Πολυεστερικός οπλισμός.

Επικάλυψη άνω επιφάνειας: Λευκή ορυκτή ψηφίδα

Επικάλυψη κάτω επιφάνειας: Φιλμ πολυαιθυλενίου που διευκολύνει τη συγκόλληση με φλόγιστρο.