Ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη. Η ασφαλτική της μάζα είναι τροποποιημένη με ελαστομερή (SBS / Στυρένιο-Βουταδιένιο-Στυρένιο) πολυμερή.

Οπλισμός: Ειδικό υαλόπλεγμα.

Επικάλυψη άνω επιφάνειας: Φύλλο αλουμινίου

Επικάλυψη κάτω επιφάνειας: Φιλμ που διευκολύνει τη συγκόλληση με φλόγιστρο.