Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Bondex Fibralco

Μη υφαντά, βελονωτά γεωυφάσματα, από παρθένο πολυπροπυλένιο με μεγάλες μηχανικές αντοχές.

Προορίζονται για έργα με υψηλές τεχνικές απαιτήσεις.

Εξαιρετικά υδραυλικά χαρακτηριστικά.

ΧΡΗΣΕΙΣ

• Οδοποιία

• Αποστραγγιστικά έργα

• Θεμελιώσεις

• Σιδηροδρομικά έργα

• Έργα προστασίας έναντι διάβρωσης

• Τοίχους υποστήριξης

• Φράγματα, κανάλια κλπ.

Terex 150

Βάρος 150 gr/m²

Εφελκυστική αντοχή: 9,0/9,0 kN/m

Επιμήκυνση κατά τη θραύση: 80/60 %

Εγκάρσια διαπερατότητα: 0,09 m/s

 

Terex 200

Βάρος 200 gr/m²

Εφελκυστική αντοχή: 12,0/12,0 kN/m

Επιμήκυνση κατά τη θραύση: 70/60 %

Εγκάρσια διαπερατότητα: 0,09 m/s

 

Terex 300

Βάρος 300 gr/m²

Εφελκυστική αντοχή: 22,3/21,0 kN/m

Επιμήκυνση κατά τη θραύση: 70/60 %

Εγκάρσια διαπερατότητα: 0,065 m/s

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο Terex 150

Τεχνικό Φυλλάδιο Terex 200

Τεχνικό Φυλλάδιο Terex 300