Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Bondex Fibralco

Μη υφαντά, βελονωτά γεωυφάσματα, από παρθένο πολυπροπυλένιο με μεγάλες μηχανικές αντοχές.

Προορίζονται για έργα με υψηλές τεχνικές απαιτήσεις.

Εξαιρετικά υδραυλικά χαρακτηριστικά.

ΧΡΗΣΕΙΣ

• Οδοποιία

• Αποστραγγιστικά έργα

• Θεμελιώσεις

• Σιδηροδρομικά έργα

• Έργα προστασίας έναντι διάβρωσης

• Τοίχους υποστήριξης

• Φράγματα, κανάλια κλπ.

Multi 150

Βάρος 150 gr/m²

Εφελκυστική αντοχή: 2,4/2,1 kN/m

Επιμήκυνση κατά τη θραύση: 55/45 %

Εγκάρσια διαπερατότητα: 0,09 m/s

 

Multi 200

Βάρος 200 gr/m²

Εφελκυστική αντοχή: 3,5/3,0 kN/m

Επιμήκυνση κατά τη θραύση: 55/45 %

Εγκάρσια διαπερατότητα: 0,09 m/s

 

Multi 300

Βάρος 300 gr/m²

Εφελκυστική αντοχή: 9,5/9,0 kN/m

Επιμήκυνση κατά τη θραύση: 75/60 %

Εγκάρσια διαπερατότητα: 0,075 m/s

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο Multi 150

Τεχνικό Φυλλάδιο Multi 200

Τεχνικό Φυλλάδιο Multi 300