Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Αποστραγγιστικά Κανάλια TOP

Χρησιμοποιούνται σε χώρους όπου χρειάζεται κλάση φορτίου C250 για
πρόσβαση αυτοκινήτων.
Υλικό: ABS πολύ υψηλών αντοχών

Βάθος (Μεικτό)

12cm

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο Κανάλια αποστράγγισης TOP