Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
ECOFELT PP-FC-AG

Πανίσχυρα, μη υφαντά, βελονωτά γεωυφάσματα, από παρθένο πολυπροπυλένιο με μεγάλες μηχανικές αντοχές.

Προορίζονται για έργα με υψηλές τεχνικές απαιτήσεις.

Εξαιρετικά υδραυλικά χαρακτηριστικά.

ΧΡΗΣΕΙΣ

• Οδοποιία

• Αποστραγγιστικά έργα

• Θεμελιώσεις

• Σιδηροδρομικά έργα

• Έργα προστασίας έναντι διάβρωσης

• Τοίχους υποστήριξης

• Φράγματα, κανάλια κλπ.

Βάρος 150 gr/m²

Εφελκυστική αντοχή: 12/12 kN/m

Επιμήκυνση κατά τη θραύση: >50/50 %

Εγκάρσια διαπερατότητα: 0,1 m/s

 

Βάρος 200 gr/m²

Εφελκυστική αντοχή: 16/16 kN/m

Επιμήκυνση κατά τη θραύση: >50/50 %

Εγκάρσια διαπερατότητα: 0,085 m/s

 

Υλικό: Πολυπροπυλένιο

 

Βάρος 300 gr/m²

Εφελκυστική αντοχή: 24/24 kN/m

Επιμήκυνση κατά τη θραύση: >50/50 %

Εγκάρσια διαπερατότητα: 0,06 m/s

Ρολό 100x2m

Ρολό 50x2m

Τεχνικό Φυλλάδιο Ecofelt PP-FC-AG 150gr

Τεχνικό Φυλλάδιο Ecofelt PP-FC-AG 200gr

Τεχνικό Φυλλάδιο Ecofelt PP-FC-AG 300gr

Πιστοποίηση DOP Ecofelt PP-FC-AG 150gr

Πιστοποίηση DOP Ecofelt PP-FC-AG 300gr