Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
ECOFELT PP-SB

Πανίσχυρα, μη υφαντά, βελονωτά γεωυφάσματα, από παρθένο πολυπροπυλένιο με μεγάλες μηχανικές αντοχές.

Προορίζονται για έργα με υψηλές τεχνικές απαιτήσεις.

Εξαιρετικά υδραυλικά χαρακτηριστικά.

ΧΡΗΣΕΙΣ

• Οδοποιία

• Αποστραγγιστικά έργα

• Θεμελιώσεις

• Σιδηροδρομικά έργα

• Έργα προστασίας έναντι διάβρωσης

• Τοίχους υποστήριξης

• Φράγματα, κανάλια κλπ.

Βάρος 150 gr/m²

Εφελκυστική αντοχή: 4,5/4,7 kN/m

Επιμήκυνση κατά τη θραύση: >50/50 %

Εγκάρσια διαπερατότητα: 0,064 m/s

 

Βάρος 200 gr/m²

Εφελκυστική αντοχή: 6,0/6,5 kN/m

Επιμήκυνση κατά τη θραύση: >50/50 %

Εγκάρσια διαπερατότητα: 0,044 m/s

 

Βάρος 300 gr/m²

Εφελκυστική αντοχή: 9,0/9,5 kN/m

Επιμήκυνση κατά τη θραύση: >50/50 %

Εγκάρσια διαπερατότητα: 0,04 m/s

Ρολό 100x2m

Ρολό 50x2m

Τεχνικό Φυλλάδιο Ecofelt PP-SB 150gr

Τεχνικό Φυλλάδιο Ecofelt PP-SB 200gr

Τεχνικό Φυλλάδιο Ecofelt PP-SB 300gr