Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Bondex Fibralco

Πολυεστερικά, μη υφαντά γεωυφάσματα με άριστα μηχανικά και υδραυλικά χαρακτηριστικά.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Χρησιμοποιούνται σαν φίλτρο, ενίσχυση ή στρώση διαχωρισμού σε τομείς όπως:

• Οδοποιία

• Αποστραγγιστικά έργα

• Θεμελιώσεις

• Σιδηροδρομικά έργα

• Έργα προστασίας έναντι διάβρωσης

• Τοίχους υποστήριξης

• Φράγματα, κανάλια κλπ. ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ: Να καλύπτονται σε 15 ημέρες μετά την εφαρμογή τους.

Bondex 150

Βάρος 150 gr/m²

Εφελκυστική αντοχή: 1,9/1,5 kN/m

Επιμήκυνση κατά τη θραύση: 50/50 %

Εγκάρσια διαπερατότητα: 0,08 m/s

 

Bondex 200

Βάρος 200 gr/m²

Εφελκυστική αντοχή: 2,3/2,1 kN/m

Επιμήκυνση κατά τη θραύση: 55/50 %

Εγκάρσια διαπερατότητα: 0,075 m/s

 

Bondex 300

Βάρος 300 gr/m²

Εφελκυστική αντοχή: 3,5/3,0 kN/m

Επιμήκυνση κατά τη θραύση: 60/55 %

Εγκάρσια διαπερατότητα: 0,065 m/s

 

Τεχνικό Φυλλάδιο Bondex 150

Τεχνικό Φυλλάδιο Bondex 200

Τεχνικό Φυλλάδιο Bondex 300