Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Tekafix Anchor PE-1

Tekafix PE-1 Anchor – Ταχείας ωρίμανσης, υψηλών επιδόσεων, δύο συστατικών, πολυεστερικής βάσης υλικό αγκυρώσεων , ,

Ταχείας ωρίμανσης, υψηλών επιδόσεων, δύο συστατικών, πολυεστερικής βάσης υλικό αγκυρώσεων.

Κατάλληλο για αγκυρώσεις ράβδων οπλισμού και λοιπών μεταλλικών στοιχείων σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία

Ταχεία ωρίμανση και ανάπτυξη αντοχών

 

 Αντοχή σε θλίψη

82,80 MPa (EN 196-1)

 

Αντοχή σε κάμψη

46,10 MPa (EN 196-1)

Μονή φύσιγγα των 300 ml

Τεχνικό Φυλλάδιο Tekafix Anchor PE-1