Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
SINROC 22

Sinroc 22 (flooring) – 3-συστατικών συστατικών, έγχρωμο, εποξειδικό σύστημα προστασίας δαπέδων σκυροδέματος , ,

Τριών συστατικών, έγχρωμο, αυτόεπιπεδούμενο ρητινοκονίαμα υψηλών αντοχών, χωρίς διαλύτες για προστασία δαπέδων σκυροδέματος. Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-2

Πληροί τις απαιτήσεις LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

1η έκδοση: Sinroc 22 Flooring 1-2 mm

2η έκδοση: Sinroc 22 Flooring 3-4 mm

 

Ιδιαίτερα υψηλές μηχανικές αντοχές / Πολύ καλή αντοχή σε χημικά.

Ενιαία εποξειδική επίστρωση χωρίς αρμούς κι ενώσεις, αδιαπέρατη από υγρά

Επίστρωση με υψηλή σκληρότητα, ιδιαίτερα ανθεκτική σε κρούση και σημειακές καταπονήσεις

Πολύ καλή αντίσταση σε τριβή και απότριψη

Πολύ καλή συμπεριφορά και χημική αδράνεια έναντι ήπιας μορφής οξέων, λιπαντικών λαδιών και βενζίνης

Πολύ καλή αντίσταση έναντι έκθεσης σε γλυκό, θαλασσινό ή απεσταγμένο νερό

Υψηλή πρόσφυση σε υποστρώματα από σκυρόδεμα

Δεν περιέχει διαλύτες – μη αναφλέξιμο

 

 

Κατανάλωση ρητίνης (Α+Β):0,6-0,7 kg/m²/mm πάχους ανάπτυξης

Κατανάλωση χαλαζιακής άμμου (Γ): 1:1,2 έως 1:2 κ.β. (μέρος ρητίνης προς μέρος άμμου)

Δοχεία 10Kg (Α+Β)

Δοχεία 20Kg (Α+Β)

Τεχνικό Φυλλάδιο SINROC 22 (flooring)