Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
SINMAST PSF ANCHOR

Sinmast PSF Anchor – Ταχείας ωρίμανσης, υψηλών επιδόσεων, δύο συστατικών, πολυεστερικής βάσης υλικό αγκυρώσεων , ,

Ταχείας ωρίμανσης, υψηλών επιδόσεων, συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων πολυεστερικής βάσης, δύο συστατικών για πακτώσεις βλήτρων, ντιζών κλπ.

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-6

Κατάλληλο για αγκυρώσεις ράβδων οπλισμού και λοιπών μεταλλικών στοιχείων σε σκυρόδεμα

Ταχεία ωρίμανση και ανάπτυξη αντοχών

Αντοχή σε θλίψη

≥ 50,0 MPa (EN 196-1)

≥ 57,9 MPa (EN 12190)

 

Αντοχή σε κάμψη

≥ 30,0 MPa (EN 12190)

 

Η απόδοση της φύσιγγας (300 ml) κυμαίνεται στα ~1,7 kg/ lt όγκου πλήρωσης.

Μονή φύσιγγα των 300 ml.

Τεχνικό Φυλλάδιο SINMAST PSF ANCHOR