Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
SINMAST EPOXYFAST ANCHOR

Sinmast Epoxyfast Anchor – Ταχείας σκλήρυνσης, υψηλών αντοχών, δύο συστατικών εποξειδικό υλικό επισκευών και αγκυρώσεων , ,

Ταχείας σκλήρυνσης, υψηλών αντοχών, δύο συστατικών εποξειδικό επισκευών και αγκυρώσεων, για πακτώσεις βλήτρων, ντιζών κλπ.

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-6

Συνιστάται για:
Πακτώσεις-βλητρώσεις ράβδων οπλισμού, ντιζών και λοιπών μεταλλικών στοιχείων

Αντοχή σε θλίψη

≥ 94,0 MPa (EN 196-1)

≥ 93,5 MPa (EN 12190)

 

Αντοχή σε κάμψη

≥ 43,1 MPa (EN 12190)

 

Η απόδοση του σετ των (400 ml) κυμαίνεται στα ~1,6 kg/ lt όγκου πλήρωσης.

Διπλή φύσιγγα των 400 ml συνολικά (2×200 ml)

Τεχνικό Φυλλάδιο SINMAST EPOXYFAST ANCHOR