Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
SINMADUR

Έγχρωμο μίγμα επιφανειακού σκληρυντή δαπέδων σκυροδέματος. Συμμόρφωση κατά ΕΝ-13813

Αύξηση της αντοχής σε φθορά από τριβή, κρούση, χάραξη
Μόνιμη και ασφαλής αντιολισθηρότητα
Αντίσταση στο νερό, στα ορυκτέλαια, στα λίπη κλπ.
Αυξημένη επιφανειακή σκληρότητα
Χρήση τόσο σε εσωτερικούς, όσο και σε εξωτερικούς χώρους

Κατανάλωση 4,0-6,0 kg/m² νωπού σκυροδέματος

Σακιά 25Kg

Τεχνικό Φυλλάδιο SINMADUR