Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Lokfix E75

Δύο συστατικών, εποξειδικό υλικό χημικών αγκυρώσεων.

Υψηλοί χρόνοι εργασιμότητας του υλικού για σύνθετες εφαρμογές

Κατηγορία αντίστασης σε σεισμό: C1 & C2

Δεν ασκεί τάση διόγκωσης στο υπόστρωμα

Δυνατότητα αγκύρωσης πλησιέστερα προς τα άκρα του δομικού στοιχείου

Ανθεκτικό έναντι χημικής προσβολής

Ανθεκτικό έναντι διείσδυσης υγρασίας / προστατεύει το αγκύριο έναντι διάβρωσης

Χαμηλή περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ουσίες (VOC)

Μέγιστη (προσωρινή) θερμοκρασία λειτουργίας: +72 °C

Χρόνος αντίστασης σε φωτιά: 2 ώρες

Αντοχή σε θλίψη (ΕΝ 196): >110 MPa

Αντοχή σε κάμψη (ΕΝ 196): > 40 MPa

Χρόνος αποθήκευσης υλικού: 24 μήνες

Διπλή φύσιγγα των 385 ml

Τεχνικό Φυλλάδιο Lokfix E75

MSDS Lokfix E75