Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Lokfix E35S

Δύο συστατικών υλικό χημικών αγκυρώσεων πολυεστερικής βάσης.

Ταχεία ωρίμανση υλικού

Δεν περιέχει στυρένιο

Δεν ασκεί τάση διόγκωσης στο υπόστρωμα

Δυνατότητα αγκύρωσης πλησιέστερα προς τα άκρα του δομικού στοιχείου

Ανθεκτικό έναντι χημικής προσβολής

Ανθεκτικό έναντι διείσδυσης υγρασίας / προστατεύει το αγκύριο έναντι διάβρωσης

Χαμηλή περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ουσίες (VOC)

Μέγιστη (προσωρινή) θερμοκρασία λειτουργίας: +80 °C

Αντοχή σε θλίψη (ΕΝ 196): >70 MPa

Αντοχή σε κάμψη (ΕΝ 196): > 30 MPa

Χρόνος αποθήκευσης υλικού: 12 μήνες

Μονή φύσιγγα των 300 ml