Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
conbextra vg

Conbextra VG – Χυτό, εξαιρετικά υψηλών επιδόσεων, υψηλής ρεολογίας, μη συρρικνούμενο, τσιμεντοειδές κονίαμα ειδικά σχεδιασμένο για θεμελιώσεις ανεμογεννητριών Vestas , ,

Χυτό, εξαιρετικά υψηλών επιδόσεων, υψηλής ρεολογίας, μη συρρικνούμενο,  τσιμεντοειδές κονίαμα ειδικά σχεδιασμένο για θεμελιώσεις ανεμογεννητριών Vestas.

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-6

Πάχος εφαρμογής: έως 400 mm

Δοσολογία: 1,875(max) lt νερού/σάκο 25 kg

Απόδοση: 10,20  lt κονιάματος/σάκο 25 kg

 

Ανάπτυξη Θλιπτικής Αντοχής (EN 12190)

1 ημέρα: 30 MPa

7 ημέρες: 120 MPa

28 ημέρες: 130 MPa

 

Ανάπτυξη Καμπτικής Αντοχής (EN 196-1)

1 ημέρα: 7,5 MPa

7 ημέρες: 13 MPa

28 ημέρες: 17 MPa

Σάκος 25Kg