Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Conbextra UW

Conbextra UW – Χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για χρήση σε υποβρύχιες συνθήκες , ,

Χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για χρήση σε υποβρύχιες συνθήκες.

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-3 για κονιάματα κατηγορίας R4

Δεν υπάρχει κίνδυνος «ξεπλύματος» του υλικού κατά την εφαρμογή σε υποβρύχιες συνθήκες (στάσιμο ή κινούμενο νερό)

Κατάλληλο για εφαρμογή σε παλιρροιακές ζώνες

Δεν περιέχει χλωρίδια

Δυνατότητα εφαρμογής με χρήση αντλίας 

Πάχος εφαρμογής:

(i) 10-75 mm (πάνω από το νερό)

(ii) 10-150 mm (κάτω από το νερό)

Δοσολογία: 5,5 lt νερού/σάκο 25 kg

Απόδοση: 14,50  lt κονιάματος/σάκο 25 kg

 

Ανάπτυξη Θλιπτικής Αντοχής

1 ημέρα: 25 MPa

7 ημέρες: 50 MPa

28 ημέρες: 70 MPa

Σάκος 25 kg

Τεχνικό Φυλλάδιο Conbextra UW

Πιστοποίηση DOP Conbextra UW

MSDS Conbextra UW