Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
Conbextra BB92

Conbextra BB92-0 – Χυτό, εξαιρετικά υψηλών επιδόσεων, υψηλής ρεολογίας, μη συρρικνούμενο, τσιμεντοειδές κονίαμα ειδικά σχεδιασμένο για θεμελιώσεις ανεμογεννητριών Gamesa , ,

Χυτό, εξαιρετικά υψηλών επιδόσεων, υψηλής ρεολογίας, μη συρρικνούμενο,  τσιμεντοειδές κονίαμα ειδικά σχεδιασμένο για θεμελιώσεις ανεμογεννητριών Gamesa.

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-6

Πάχος εφαρμογής: 10-150 mm

Δοσολογία: 2,75-3,0 lt νερού/σάκο 25 kg

Απόδοση: 12,00  lt κονιάματος/σάκο 25 kg

 

Ανάπτυξη Θλιπτικής Αντοχής (EN 12190)

1 ημέρα: > 65 MPa

7 ημέρες: > 85 MPa

28 ημέρες: > 105 MPa

90 ημέρες: > 110 MPa

Σάκος 25 kg

Τεχνικό Φυλλάδιο Conbextra BB92-0

MSDS Conbextra BB92-0