Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
BETONFIX RA

Betonfix RA – Τσιμεντοειδές, αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα για φινίρισμα επιφανειών δαπέδων , ,

Έτοιμο προς χρήση, υψηλής ρευστότητας (χυτό), αυτο-επιπεδούμενο κονίαμα, ενός συστατικού. Συμμόρφωση κατά ΕΝ-13813

Κατάλληλο για πάχη ανάπτυξης από 1 mm ως 10 mm.
Δυνατότητα εφαρμογής σε πορώδη υποστρώματα εσωτερικών χώρων
Υψηλή αντοχή σε θλίψη και απότριψη
Ιδανικό για περιπτώσεις δαπέδων στα οποία πρόκειται να τοποθετηθεί μετά την πάροδο μόλις (24) ωρών από την εφαρμογή, πλαστικό/ βινυλικό πλακάκι, ξύλινο δάπεδο ή μοκέτα

Δοσολογία: 25 kg/5,7–6,3 lt νερού

Κατανάλωση: 1,7 kg/m2/mm πάχους ανάπτυξης

Σακιά 25Kg

Τεχνικό Φυλλάδιο BETONFIX RA