Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών : 2310 428900|info@macon.gr
  • Πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη. Η ασφαλτική της μάζα είναι τροποποιημένη με πλαστομερή (APP/ Ατακτικό Πολυπροπυλένιο) πολυμερή και με προσθήκη ειδικών αντιριζικών χημικών πρόσθετων. Οπλισμός: Πολυεστερικός οπλισμός με τη μορφή μη υφαντού γεωυφάσματος, με διαμήκεις ίνες υάλου για προσαύξηση της διαστασιολογικής σταθερότητας. Επικάλυψη άνω επιφάνειας: Λεπτή χαλαζιακή άμμος Επικάλυψη κάτω επιφάνειας: Φιλμ πολυαιθυλενίου που διευκολύνει τη συγκόλληση με φλόγιστρο
  • Πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη. Η ασφαλτική της μάζα είναι τροποποιημένη με πλαστομερή (APP/ Ατακτικό Πολυπροπυλένιο) πολυμερή. Οπλισμός: Πολυεστερικός οπλισμός με τη μορφή μη υφαντού γεωυφάσματος, με διαμήκεις ίνες υάλου για προσαύξηση της διαστασιολογικής σταθερότητας. Επικάλυψη άνω επιφάνειας: Έγχρωμη ορυκτή ψηφίδα ή λεπτή χαλαζιακή άμμος Επικάλυψη κάτω επιφάνειας: Φιλμ πολυαιθυλενίου που διευκολύνει τη συγκόλληση με φλόγιστρο.
  • Πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη. Η ασφαλτική της μάζα είναι τροποποιημένη με πλαστομερή (APP/ Ατακτικό Πολυπροπυλένιο) πολυμερή. Οπλισμός: Πολυεστερικός οπλισμός. Επικάλυψη άνω επιφάνειας: Έγχρωμη ορυκτή ψηφίδα ή λεπτή χαλαζιακή άμμος Επικάλυψη κάτω επιφάνειας: Φιλμ πολυαιθυλενίου που διευκολύνει τη συγκόλληση με φλόγιστρο.
  • Πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη. Η ασφαλτική της μάζα είναι τροποποιημένη με πλαστομερή (APP/ Ατακτικό Πολυπροπυλένιο) πολυμερή. Οπλισμός: Πολυεστερικός οπλισμός. Επικάλυψη άνω επιφάνειας: Έγχρωμη ορυκτή ψηφίδα Επικάλυψη κάτω επιφάνειας: Φιλμ πολυαιθυλενίου που διευκολύνει τη συγκόλληση με φλόγιστρο.
  • Διάτρητη ασφαλτική μεμβράνη διάχυσης υδρατμών. Οπλισμός: Υαλοπίλημα Επικάλυψη άνω επιφάνειας: Φιλμ πολυαιθυλενίου Επικάλυψη κάτω επιφάνειας: Φιλμ πολυαιθυλενίου
Go to Top