Οπλισμός Οδοστρώματος Έναντι Ανακλαστικής Ρηγμάτωσης Ιουλίου 19, 2018 – Posted in: Επισκευή - Ενίσχυση Οδοστρωμάτων

Το Πρόβλημα

Οι ρηγματώσεις και παραμορφώσεις των εύκαμπτων οδοστρωμάτων οφείλονται κατά κύριο λόγο σε εκτεταμένο κυκλοφοριακό φόρτο, γήρανση της ασφάλτου και θερμοκρασιακές μεταβολές. Η υγρασία διεισδύει εντός του ρηγματωμένου οδοστρώματος, μειώνει την αντοχή της υπόβασης και τελικά επιταχύνει τη φθορά. Έρευνες έχουν δείξει ότι ο ρυθμός επανεμφάνισης ρωγμών στην επιφάνεια ενός οδοστρώματος μετά από εργασίες αποκατάστασής του χωρίς τη χρήση οπλισμού είναι της τάξης των 2 cm το χρόνο.

Νέα εικόνα (8)

Πολλές καινούριες ασφαλτικές στρώσεις υπόκεινται σε ανακλαστική ρηγμάτωση η οποία προέρχεται από την υπόβαση. Αυτές οι πρώιμες ρηγματώσεις μειώνουν δραματικά την αντοχή του οδοστρώματος και επιτρέπουν τη διείσδυση νερού. Η αδυναμία της καινούριας ασφαλτικής στρώσης να παραλάβει τις διατμητικές και εφελκυστικές τάσεις που δημιουργούν οι μετακινήσεις της υπόβασης οδηγούν στην ανάπτυξη ρηγματώσεων (ανακλαστικές ρηγματώσεις).

Η Λύση 

Η αύξηση της φυσικής αντοχής της ασφάλτου να ανθίσταται έναντι ρωγμών, βελτιώνει τις αποστραγγιστικές ιδιότητες του οδοστρώματος με αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου ζωής του. Η χρήση του GlasGrid αυξάνει την αντοχή της ασφάλτου έναντι ρηγματώσεων έως 3 φορές με αποτέλεσμα τη βελτίωση των αποστραγγιστικών ιδιοτήτων του οδοστρώματος κατά 10% και μείωση του μελλοντικού κόστους συντήρησης του οδοστρώματος έως και 50%.

Νέα εικόνα (9)

Τύποι

– Εφαρμογή σε ισοπεδωτική ασφαλτική στρώση

GlasGrid GG: Πλέγμα οπλισμού από ίνες υάλου με τροποποιημένη επίστρωση πολυμερούς και ειδική, ευαίσθητη σε πίεση αυτοκόλλητη ενίσχυση της κάτω πλευράς του πλέγματος

– Εφαρμογή σε επιφάνεια μετά την απόξεση (φρεζάρισμα)

GlasGrid CGL: Πλέγμα οπλισμού από ίνες υάλου με τροποποιημένη επίστρωση πολυμερούς και επικολλημένο σε μη υφαντό γεωύφασμα από ίνες πολυεστέρα

Πλεονεκτήματα

– Υψηλή εφελκυστική αντοχή

Το υψηλό μέτρο ελαστικότητας του GlasGrid (Ε=73000 MPa) διασφαλίζει την απαιτούμενη σκληρότητα για την παραλαβή και ανακατεύθυνση της ανακλαστικής ρηγμάτωσης.

– Χαμηλή επιμήκυνση κατά τη θραύση

Τα εύκαμπτα οδοστρώματα ρηγματώνουν με επιμήκυνση μικρότερη του 3%. Υλικά τα οποία έχουν μεγαλύτερη επιμήκυνση θραύσης δεν ενεργοποιούν τις πλήρεις εφελκυστικές τους αντοχές. Η επιμήκυνση θραύσης του GlasGrid είναι της τάξης του 2,5±0,5 %.

– Συμβατότητα με την άσφαλτο

Η ειδική επίστρωση πολυμερούς του GlasGrid σχεδιάστηκε έτσι ώστε να «μαλακώνει» και να προσφύεται εξαιρετικά στο καυτό ασφαλτόμιγμα σε αντίθεση με τις ασφαλτικές επιστρώσεις των υπόλοιπων πλεγμάτων όπου ή επίστρωση λιώνει και ρέει μακριά από τις ίνες του πλέγματος κατά την επαφή του με την καυτή άσφαλτο.

– Θερμική και χημική σταθερότητα

Το GlasGrid είναι θερμικά σταθερό σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 232 °C, γεγονός που διασφαλίζει τη σταθερότητά του σε συνθήκες ασφαλτόστρωσης, ενώ η επίστρωση πολυμερούς έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει προστασία στο πλέγμα έναντι των χημικών που συναντώνται στα ασφαλτομίγματα.

– Εξαιρετική συμπεριφορά στην απόξεση (φρεζάρισμα) – Ανακυκλωσιμότητα

Οι ίνες υάλου (fiberglass) ως υλικό έχουν την ιδιότητα να θρυμματίζονται κατά την απόξεση (φρεζάρισμα) με αποτέλεσμα η εργασία να ολοκληρώνεται γρήγορα και χωρίς προβλήματα και το υλικό που προκύπτει ως αποτέλεσμα της εν λόγω εργασίας να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.

-Τρόπος εφαρμογής

Τα πλέγματα GlasGrid μπορούν να εφαρμοσθούν με χειροκίνητο ή μηχανικό εξοπλισμό.

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή.

Η διαμήκης αλληλεπικάλυψη των πλεγμάτων είναι 5 cm (πλευρικά τοποθετημένα πλέγματα), ενώ η εγκάρσια 10-15 cm (διαδοχικά τοποθετημένα πλέγματα).

Νέα εικόνα (10)

Οι αρμοί ασφαλτόστρωσης δεν πρέπει να ταυτίζονται με τους αρμούς των πλεγμάτων.

Πρέπει να διασφαλίζεται η απουσία πτυχώσεων κατά τη διάστρωση.

Σε περίπτωση εφαρμογής επί ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης αυτή θα πρέπει να έχει ελάχιστο πάχος 2 cm.

Ελάχιστο πάχος υπερκείμενης ασφαλτικής στρώσης: 4 cm