Μεμβράνες PVC της IKO για στεγανοποίηση ταρατσών Ιουνίου 30, 2016 – Posted in: Μονώσεις ταρατσών, Τεχνικές συμβουλές – Tags: , , , ,

Μεμβράνες PVC IKO Armourplan

Οι μεμβράνες PVC Armourplan της IKO προορίζονται για στεγανοποίηση σε δώματα από μπετόν και μεταλλικές στέγες.

Παράγονται στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της IKO στην Αγγλία.

Διατίθενται σε πάχη 1,2 και 1,5 m και είναι οπλισμένες με πολυεστερικό πλέγμα για μεγάλες μηχανικές αντοχές , περιέχουν δε στη μάζα τους αντί UV πρόσμικτα για την προστασία τους από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες. Μπορούν να παραδοθούν με ενσωματωμένο ύφασμα από την κάτω τους πλευρά – για την διευκόλυνση σε περίπτωση συγκόλλησης – ή σκέτες.

Γενικά, οι μεμβράνες PVC Logicroof V-RP τοποθετούνται με μηχανική στήριξη που γίνεται με ειδικές βίδες και ροδέλες.

Οι συγκολλήσεις των επικαλύψεων γίνονται με αυτόματο μηχάνημα – για μεγάλες ταράτσες – ή με χειροκίνητο πιστόλι θερμού αέρα. Πάντα γίνεται έλεγχος σωστής συγκόλλησης και αν παραστεί ανάγκη οι συγκολλήσεις επαναλαμβάνονται ή τοποθετείται καινούριο τεμάχιο.

Οι μηχανικές στηρίξεις γίνονται ανάλογα με το τι θα υποδείξει η μελέτη ανεμοπίεσης. Σε μέρη δηλαδή με ισχυρούς ανέμους, οι αποστάσεις είναι μικρότερες. Ενισχυμένη είναι η στήριξη στην περιμετρική ζώνη και ιδιαίτερα στις περιοχές των γωνιών.

Οι μεμβράνες PVC για στεγανοποίηση ταρατσών είναι ασύμβατες με την πολυστερίνη καθώς και τι ασφαλτικές μεμβράνες και δεν πρέπει να έρχεται ποτέ σε επαφή μαζί τους. Πρέπει να μεσολαβεί πάντα κάτι σαν γεωύφασμα ή ανάλογο υλικό χημικού διαχωρισμού.

Οι μεμβράνες PVC Logicroof V-RP μπορούν να μπουν με σύστημα μηχανικής στερέωσης ή συγκόλλησης. Προτιμώνται από τα ασφαλτόπανα σε περιπτώσεις μεγάλων δωμάτων / ταρατσών και γιατί θα υπάρχουν λιγότεροι αρμοί λόγω των μεγάλων διαστάσεων των φύλλων τους όσο και γιατί θα επιβαρύνονται πολύ λιγότερο από τις συνεχείς συστολοδιαστολές.

Οι μεμβράνες PVC για στεγανοποίηση δωμάτων συνοδεύονται από μία μεγάλη γκάμα από παρελκόμενα για τη σωστή της τοποθέτηση.