Υδροαπωθητικός εμποτισμός για απορροφητικά υποστρώματα

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-2

Άχρωμο προϊόν με βάση την τεχνολογία των σιλανίων/σιλοξάνης

Χαμηλή πτητικότητα

Προϊόν προηγμένης σύνθεσης (νανο-τεχνολογία)

Δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών με πλάτος εύρους 0,25 mm

Περιορίζει δραστικά την απορροφητικότητα του υποστρώματος

Εφαρμογές: Επιφάνειες σκυροδέματος, επιχρίσματα, σοβάδες, τσιμεντοκονιάματα, φυσικοί ή τεχνητοί λίθοι, ινοπλισμένες πλάκες, πλάκες πεζοδρομίου