Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών
2310428900
Menu
RUBBERLAC

Consumption

0,25 – 0,40 Kg/m2

0,15 – 0,25 Kg/m2

Bucket 1Kg

TDS RUBBERLAC