Διαστελλόμενα βύσματα 6x60mm για τη στήριξη των οδηγών εκκίνησης.

Βάθος αγκύρωσης: 35mm σε μασίφ τούβλο ή μπετόν & 45mm σε διάτρητα τούβλα