Υαλόπλεγμα ενίσχυσης σοβάδων έναντι ρηγμάτωσης.

Απαραίτητα στα υπέρθυρα, πάνω από σκαψίματα υδραυλικών δικτύων.

Λωρίδες 25cm