Σταθερά παράθυρα επίπεδης στέγης (κουπόλες) VELUX.

Εξασφαλίζουν φωτισμό σε επίπεδα δώματα. Για κλίσεις δώματος από 0ο έως 15ο.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε παλιές όσο και σε νέες κατοικίες.

Μπορούν να παραδοθούν με διαφανή ή αδιαφανή ακρυλικό θόλο.

Έχουν υάλωση –73 με το εσωτερικό τζάμι να είναι ασφαλείας.