Μόνιμα ελαστικό, δύο συστατικών, πολυσουλφιδικό σφραγιστικό αρμών.

Αντίσταση έναντι χημικής προσβολής από λάδια, πετρελαιοειδή κλπ

Υψηλή πρόσφυση σε επιφάνειες από σκυρόδεμα και ξύλο

Κινητικότητα αρμού: ±35%

Ανθεκτικό σε βροχή, χιόνι, υψηλές θερμοκρασιακές μεταβολές

Εξαιρετική αντίσταση έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας (UV)

Δεν προκαλεί διάβρωση

Eνισχυτικό πρόσφυσης: Primer KVZ 12