Μη υφαντό γεωύφασμα, από μηχανικά σταθεροποιημένες καθαρού πολυπροπυλενίου

Εφαρμογές: Διαχωρισμός εδαφικών στρώσεων, διευθέτηση της ροής των υδάτων εντός του εδάφους με την ταυτόχρονη διατήρηση των εδαφικών κόκκων στη θέση τους – αποστράγγιση και φιλτράρισμα, όπλιση πρανών, προστατευτική στρώση έναντι επιφανειακής διάβρωσης, υπόστρωμα και στρώση προστασίας μεμβρανών στεγανοποίησης