Δύο συστατικών εποξειδικό ρητινοκονίαμα επισκευών, αγκυρώσεων, ενίσχυσης πρόσφυσης, αποκατάστασης ρωγμών σε σκυρόδεμα.

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-4

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-6

Πολύ καλές συγκολλητικές ιδιότητες

Πολύ υψηλή πρόσφυση σε επιφάνειες σκυροδέματος

Εφαρμογές: Συγκόλληση παλαιού-νέου σκυροδέματος, ενισχυτικό πρόσφυσης πριν την εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων, αγκύρωση κατακόρυφων βλήτρων-ράβδων οπλισμού, αποκατάσταση ρωγμών σκυροδέματος εύρους ≥3 mm