Δύο συστατικών, εποξειδική ρητίνη εμποτισμού, προσαρμογής και επικόλλησης υφασμάτων από ίνες άνθρακα (ανθρακοϋφάσματα)

Υψηλές μηχανικές αντοχές

Χαμηλό προς μεσαίο ιξώδες

Υψηλή δυνατότητα εμποτισμού των ανθρακοϋφασμάτων

Εξαιρετική πρόσφυση στο σκυρόδεμα

Χωρίς συρρικνώσεις μετά τη σκλήρυνση

Αδιαπέρατο από υγρά μετά την ωρίμανση

Δεν περιέχει διαλύτες