Σχάρα χυτοσίδηρη για τα αποστραγγιστικά κανάλια TOP 13×100.

Για πλάτος καναλιών 13cm.