Ενός συστατικού, τσιμεντοειδές κονίαμα ακαριαίας προστεγανοποίησης

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 1504-3 για κονιάματα κατηγορίας R1

Εύκολη εφαρμογή

Υψηλή πρόσφυση με το σκυρόδεμα υποδοχής

Χρόνος αρχικής πήξης: 30 sec

Εφαρμογές: Άμεση σφράγιση διαρροών νερού υπό πίεση σε επιφάνειες από σκυρόδεμα