Πλαστικοί σταυροί για την δημιουργία αρμών κατά την τοποθέτηση πλακιδίων.