Ταινίες στεγανοποίησης αρμών εργασίας και διαστολής από πολυβινυλοχλωρίδιο.

Ανάλογα με τον τύπο του αρμού διακρίνονται σε ταινίες στεγανοποίησης αρμών εργασίας (τύπου Α) και ταινίες στεγανοποίησης αρμών διαστολής (τύπου D)

Εφαρμογές: Τοιχεία υπογείων, δεξαμενές νερού και λυμάτων, πισίνες, υδατόπυργοι, σήραγγες

Κατασκευαστικοί αρμοί: Α190, Α240

Αρμοί διαστολής: D190, D240