Κώνοι σήμανσης HDPE. Κατάλληλοι για την προσωρινή ανακατεύθυνση της κυκλοφορίας με ασφάλεια. Εγγύηση των ανακλαστικών λωρίδων για 3 χρόνια.