Ενός συστατικού, τσιμεντοειδές κονίαμα ακαριαίας προστεγανοποίησης.

Εύκολη εφαρμογή

Υψηλή πρόσφυση με το υπόστρωμα

Χρόνος εργασιμότητας κονιάματος: 1 min

Χρόνος πήξης: 5 min

Ανάπτυξη θλιπτικής αντοχής

1 ώρα: 9 MPa

1 ημέρα: 12,5 MPa

Εφαρμογές: Άμεση σφράγιση διαρροών νερού υπό πίεση σε επιφάνειες από σκυρόδεμα και τοιχοποιία