Ασφαλτική μεμβράνη κεραμοσκεπών

Συμμόρφωση κατά ΕΝ 13859-1

Επικάλυψη επιφανειών: Ύφασμα πολυπροπυλενίου

Αντίσταση σε διείσδυση υγρασίας: Κατηγορία W1

Συντελεστής διάχυσης υδρατμών: Sd=40