Ασφαλτικό διάλυμα ταχείας ωρίμανσης με ιδιότητες εμποτισμού

Χρήσεις:

– Κατάλληλο ως αστάρι για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών

Συμβατότητα με υλικά:

– Συμβατό με: Πολυουρεθάνη, σκυρόδεμα, ελαφροσκυρόδεμα, τούβλα, γυψοσανίδες, μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες

Μη συμβατό με: Πολυστερίνη