Υγρό, πρόσμικτο, στεγανωτικό μάζας σκυροδέματος και κονιαμάτων με βάση τα λιγνο-σουλφονικά πολυμερήΣυμμόρφωση κατά ΕΝ 934-2 (Πίνακας 9)Ευκολία εφαρμογήςΒελτιώνει την εργασιμότητα του μείγματοςΕφαρμογές: Σκυροδετήσεις δομικών στοιχείων που έρχονται σε μόνιμη ή περιοδική επαφή με νερό, πλάκες θεμελίωσης, τοιχεία υπογείων, εξώστες, πλάκες οροφής