Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών : 2310 428900|info@macon.gr

PLASTICIZING / WATER - REDUCING ADMIXTURE FOR CONCRETE

 • Τελευταίας γενιάς υπερρευστοποιητής/μειωτής νερού υψηλής κλίμακας για παρατεταμένη διατήρηση εργασιμότητας με βάση τους πολυκαρβοξυλικούς αιθέρες (PCE) Συμμόρφωση κατά ΕΝ 934-2 (Πίνακες 3.1. και 3.2) Διατήρηση εργασιμότητας έως 4 ώρες Παραγωγή σκυροδέματος υψηλών αρχικών και τελικών αντοχών Παραγωγή σκυροδέματος με μεγάλη ανθεκτικότητα στο χρόνο Παραγωγή σκυροδέματος μειωμένης υδατοπερατότητας   Εφαρμογές: Τεχνικά έργα υψηλών απαιτήσεων, γέφυρες, σήραγγες, φράγματα, θεμελιώσεις ανεμογεννητριών, κτίρια μεγάλου ύψους/ανεμογεννήτριες, αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα (SCC), προκατασκευασμένο σκυρόδεμα
  Details
 • Hydrophobic, poreblocking, concrete admixture Uses
  • Production of water resistant concrete
  • Concrete for liquid retaining / excluding structures
  • Concrete for aggressive exposure classes
  Details
 • Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος/μειωτής νερού υψηλής κλίμακας/επιβραδυντής πήξης με βάση τα ναφθαλενο-σουλφονικά πολυμερή   Συμμόρφωση κατά ΕΝ 934-2 (Πίνακες 11.1 και 11.2) Παραγωγή σκυροδέματος υψηλών αρχικών και τελικών αντοχών Παραγωγή σκυροδέματος με μεγάλη ανθεκτικότητα στο χρόνο Παραγωγή σκυροδέματος μειωμένης υδατοπερατότητας Εφαρμογές: Σκυροδετήσεις τεχνικών έργων ευρείας κλίμακας, πλακών, υποστυλωμάτων, δοκών
  Details
 • Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος/μειωτής νερού υψηλής κλίμακας με βάση τους πολυκαρβοξυλικούς αιθέρες (PCE) Συμμόρφωση κατά ΕΝ 934-2 (Πίνακες 3.1. και 3.2) Παραγωγή σκυροδέματος υψηλών αρχικών και τελικών αντοχών Παραγωγή σκυροδέματος με μεγάλη ανθεκτικότητα στο χρόνο Παραγωγή σκυροδέματος μειωμένης υδατοπερατότητας Εφαρμογές: Σκυροδετήσεις τεχνικών έργων ευρείας κλίμακας, πλακών, υποστυλωμάτων, δοκών
  Details
Go to Top