Τα δάπεδα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, χώρων στάθμευσης οχημάτων, σφαγείων, νοσοκομείων, καταστημάτων και εμπορικών κέντρων υποβάλλονται σε υψηλές μηχανικές καταπονήσεις (τριβή-κρούσεις) καθώς και σε συνεχή ή περιοδική έκθεση σε επιθετικές χημικές ουσίες όπως είναι τα ήπιας μορφής οξέα, λιπαντικά λάδια, βενζίνη, αλκοόλες, διαλύματα αλάτων, απεσταγμένο ή θαλασσινό νερό κλπ.

Για τους παραπάνω λόγους, προκύπτει η αναγκαιότητα, η τελική επιφάνεια των δαπέδων αυτών να έχει υψηλές μηχανικές και χημικές αντοχές, παράλληλα με την ευκολία καθαρισμού της.

Τα βιομηχανικά δάπεδα από σκυρόδεμα (με ή χωρίς σκληρυντή επιφανείας) κατά κανόνα δεν καλύπτουν αυτές τις υψηλές απαιτήσεις και στη θέση τους προτιμάται η ανάπτυξη εποξειδικών συστημάτων τα οποία συνδυάζουν τις υψηλές μηχανικές και χημικές αντοχές με την ευκολία καθαρισμού, καθώς αποτελούν μονολιθικές επιστρώσεις χωρίς αρμούς, δε σκονίζουν κλπ.

 

Προετοιμασία Υποστρώματος

To υπόστρωμα πρέπει να είναι δομικά σταθερό, καθαρό, απαλλαγμένο από χαλαρά σωματίδια, λάδια, σκόνες και ηλικίας τουλάχιστον 28 ημερών. Η επιφάνεια προετοιμάζεται με μηχανικά μέσα (φρέζα δαπέδου ή σφαιριδιοβολή) έτσι ώστε να διαμορφωθεί η κατάλληλη αδρότητα για την επίτευξη υψηλής δύναμης πρόσφυσης με το υπόστρωμα. Σε περίπτωση αναγκαιότητας στοκαρισμάτων και μικρο-επισκευών, χρησιμοποιείται η δύο συστατικών εποξειδική  πάστα Sinmast P103. Τα δύο συστατικά (βάση-σκληρυντής) αναμιγνύονται με τη χρήση αργόστροφου μηχανικού αναδευτήρα μέχρι την παραγωγή ενός ομοιογενούς μείγματος (διάρκεια ~3 λεπτά). Η πάστα εφαρμόζεται με σπάτουλα ή μυστρί τουλάχιστον 24 ώρες πριν την εφαρμογή της αυτοεπιπεδούμενης εποξειδικής επίστρωσης.

 

Εφαρμογή Ασταριού (Ενισχυτικού Πρόσφυσης)

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών, το υπόστρωμα ασταρώνεται με τη δύο συστατικών εποξειδική ρητίνη Sinmast S2. Τα δύο συστατικά (βάση-σκληρυντής) αναμιγνύονται με τη χρήση αργόστροφου μηχανικού αναδευτήρα μέχρι την παραγωγή ενός ομοιογενούς μείγματος (διάρκεια ~3 λεπτά). Η εφαρμογή του Sinmast S2 πραγματοποιείται με κοντότριχο ρολό ή πιστόλι ψεκασμού.

Κατανάλωση: 0,25-0,30 kg/m²

 

Εφαρμογή Αυτοεπιπεδούμενης Εποξειδικής Επίστρωσης

 Εντός 12-24 ωρών από την ολοκλήρωση του ασταρώματος, πραγματοποιείται ή εφαρμογή της εποξειδικής επίστρωσης με το Sinroc/22 Flooring, το οποίο είναι τριών συστατικών, έγχρωμο, αυτοεπιπεδούμενο ρητινοκονίαμα υψηλών αντοχών, χωρίς διαλύτες, για προστασία δαπέδων σκυροδέματος. Τα δύο συστατικά (Α+Β, βάση+σκληρυντής) αναμιγνύονται με τη χρήση αργόστροφου μηχανικού αναδευτήρα μέχρι την παραγωγή ενός ομοιογενούς μείγματος (διάρκεια ~3 λεπτά). Στη συνέχεια προστίθεται η χαλαζιακή άμμος (μέρος Γ) με μια αναλογία ανάμιξης 1:1,2 έως 1:2 (ρητίνη Α+Β προς χαλαζιακή άμμο Γ) και ακολουθεί πρόσθετη ανάμιξη 1-2 λεπτών μέχρι την παραγωγή ομοιογενούς μείγματος. Η εφαρμογή πραγματοποιείται με οδοντωτή σπάτουλα και/ή οδηγό σπάτουλας με οδόντωση και δυνατότητας καθ’ ύψος  ρύθμισης (πεταλούδα).

Κατανάλωση (Α+Β): 0,60-0,70 kg/m²/mm πάχους ανάπτυξης

Κατανάλωση (Γ): 0,78-1,30 kg/m²/mm πάχους ανάπτυξης

Ωρίμανση: 4 ώρες (πρώιμη σκλήρυνση) / 24 ώρες (σκλήρυνση)

Νέα εικόνα (1)

– Λίστα Χρησιμοποιούμενων Υλικών

 

(i) Sinmast P103: Δύο συστατικών, εποξειδική πάστα επισκευή

SINMAST P103

(ii) Sinmast S2: Δύο συστατικών, εποξειδικό αστάρι

 SINMAST S2WB

(ii) Sinroc/22 Flooring: Τριών συστατικών, έγχρωμο, αυτοεπιπεδούμενο ρητινοκονίαμα υψηλών αντοχών, χωρίς διαλύτες, για προστασία δαπέδων σκυροδέματος

SINROC 22